Services | PI Edinet

Servicii

Servicii

Pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a businessului şi asigurarea condiţiilor favorabile pentru rezidenţii PI „Edineț”, managementul nostru propune şi realizează următoarele servicii:

Spații și teren pentru activitatea industrială:

Chiria spaţiilor de producere, administrative sau de altă destinaţie;

Darea în arendă a terenurilor;

Livrarea energiei electrice, întreţinerea şi deservirea reţelelor electrice;

Disponibilitatea reţelelor de apă şi reţelelor de canalizare, întreţinerea şi deservirea reţelelor;

Accesul la reţelele de livrarea a gazelor naturale, întreţinerea şi deservirea reţelelor;

Reţea de telefonie fixă;

Reţea şi trafic de internet;

Paza şi securitatea obiectivelor Parcului Industrial, asigurarea regimului de trecere şi acces auto;

Amenajarea şi salubrizarea Parcului Industrial, evacuarea deşeurilor;

Platforma de cooperare si suport in afaceri:

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană