Conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţi publice

Proiecte

Conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţi publice

Obiectivul general: 

Impulsionarea dezvoltării economice în raionul Edineţ ca pol de creştere, prin crearea condiţiilor optime de funcţionare a Parcului Industrial Edineţ.


Solicitantul: 

Primăria oraşului Edineţ


Finantator: 

FNDR


Partenerii proiectului: 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Consiliul Raional Edineţ


Suma totală a proiectului: 

9 791, 387 mii lei, suma solicitată de la FNDR – 9 791, 38 mii lei, ceea ce constituie 100% din costul total al priectului. 


Durata de implementare a priectului: 

24 luni. Startul proiectului 2014.


Justificare: 

Crearea unui Parc Industrial în oraşul Edineţ, pe teren proprietate publică va căpăta importanţă regională şi va crea noi locuri de muncă. Activităţile proiectului sînt orientate spre crearea reţelei de utilităţi, căi de acces, apă, canalizare, lumină electrică şi alimentarea cu gaze naturale pentru rezidenţi şi angajaţii PI. Parcul industrial creat va asigura accesul sporit al locuitorilor din oraşul Edineţ şi din alte localităţi din regiunea de Nord la noi servicii specializate de calitate.


Produsele proiectului:

Conducte de apă potabilă – 240 m, conducte de canalizare – 1760 m, conducte interne de gaz natural – 320 m, blocul administrativ cu birouri pentru rezidenţi cu suprafaţa de 514 m.p.

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană