“Edineț - Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”

Proiecte

“Edineț - Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”

Obiectivul general: 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacităților locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de întreprinderi în regiunea Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de nord a Moldovei.


Solicitantul: 

Primăria oraşului Edineţ


Finantator: 

Uniunea Europeană, Inițiativa “Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), Republica Moldova


Partenerii proiectului: 

Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată”, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova


Suma totală a proiectului:

643,545.00 EUR


Durata de implementare a proectului: 

24 luni. 08.01.2018-07.01.2020.


Perioada proectului: 

08.01.2018-07.01.2020.


Justificare: 

Proiectul este conceput pentru a sprijini Primăria mun Edineț să devină un facilitator activ pentru o creștere economică durabilă locală și crearea de noi locuri de muncă prin oferirea de oportunități pentru participarea economică a tuturor actorilor. Proiectul se bazează pe o filozofie de integrare a funcțiilor relativ diferite (funcția de producție, a serviciilor, relaxării și educației) într-o zonă industrială (adică Parcul Industrial Edineț). Aceasta reprezintă o oportunitate pentru un influx de investiții străine și scăderea ratei șomajului în regiunea de nord a RM prin crearea de noi locuri de muncă.


Produsele proiectului: 

•Crearea facilităților/premiselor pentru incubarea a minimum 10 noi întreprinderi de tineret;

•Îmbunătățirea rețelei și a cooperării între sectoarele de afaceri, publice, științifice pentru promovarea inovării și antreprenorialului în regiunea Edineț;

•Capacități consolidate pentru min 100 de potențiali tineri întreprinzători în vederea inițierii propriilor afaceri;

•Creșterea infrastructurii de producție fizică cu 1000 m2 a Parcului Industrial (PI) al municipiului Edineț pentru atragerea investițiilor externe de min. aproximativ 1 mln. euro în sectorul agroindustrial din regiunea Edineț;

•Condiții îmbunătățite de investiții pentru crearea 100 noi locuri de muncă;

•Condiții îmbunătățite de muncă pentru 120 de lucrători efectivi ai PI din municipiul Edineț;

•Mediul îmbunătățit pentru dezvoltarea calificării forței de muncă pentru PI Edineț.

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană