Partners | PI Edinet

Parteneri

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)
http://www.miepo.md/

AGENȚIA DE DEZVOLTARE NORD
http://adrnord.md/?l=ro

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA
http://chamber.md/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI EDINEȚ
http://primariaedinet.md/

Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), PNUD MOLDOVA
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home.html

Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).
https://www.odimm.md/

Initiativa Primarii pentru Crestere Economica (M4EG)
http://www.m4eg.eu/en/

Ministerul economiei și infrastructurii a Republicii Moldova
https://mei.gov.md/

Furnizorii de resurse

Întru asigurarea rezidenților cu resurse necesare, PI «Edineț» a încheiat contracte cu următorii furnizori de resurse:

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană