Selectare rezidenti

05 Jun 2020


Selectare rezidenti

Comisia de Concurs pentru selectarea rezidenților și a proiectelor investiționale pentru Parcul Industrial „Edineţ”, anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea rezidenților Parcului Industrial „Edineţ” (inclusiv Incubatorului de Afaceri) şi a proiectelor investiţionale, ce urmează să fie realizate în cadrul Parcului Industrial „ Edineţ” în baza oficiilor si terenurilor propuse în arendă, precum urmează:  oficiul nr. 3 – 38,4 m2, oficiul nr. 10 – 11,4 m2, oficiul nr. 20 – 25,1 m2, oficiul nr. 16- 17,2m2, oficiul nr. 17 – 17,8 m2, oficiul nr. 18- 19,4 m2, oficiul nr. 19- 17,3m2; terenul nr. 1 pînă la 6,0 ha,  terenul nr. 2 pînă la 0,68 ha.Concursul va avea loc la data de 24 iunie 2020, ora 11:00 în incinta blocului administrativ al Parcului Industrial „EDINEȚ”, mun. Edinet, str. N. Morosanu nr.6.


CONDIŢIILE CONCURSULUI


1. La concurs pot participa:


a) persoane fizice şi juridice autohtone;


b) persoane fizice şi juridice străine.


Participanţii pot acţiona personal sau prin intermediul persoanelor lor împuternicite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


2. Participanţii au dreptul să se familiarizeze cu setul de documente și cu loturile care se propun în arendă.


3. La concurs se va da prioritate proiectelor investiționale care au ca scop fabricarea producției industriale și prevăd implementarea tehnologiilor moderne inovaționale cu utilizarea materiei prime locale.


4. Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de concurs, trebuie să cuprindă:


a) cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de concurs


b) în cazul persoanelor juridice autohtone - copia certificatului înregistrării de stat şi copia statutului, autentificate de conducătorii lor, şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.


c) persoanele juridice străine - copia certificatului de înregistrare, şi copia statutului, autentificate.


d) în cazul persoanelor fizice - copia buletinului de identitate şi a anexei la el.


e) proiectul investiţional, elaborat în conformitate cu condiţiile de activitate.


f) declaraţia bancară ce confirmă capacitatea financiară a participantului de a acoperi cel puţin 25% din cheltuielile legate de implementarea proiectului investiţional.


g) copia documentului  ce confirmă achitarea taxei de participare la concurs.


h) procura persoanei  împuternicite să acţioneze în numele participantului la concurs.II. MODUL DE PARTICIPARE LA CONCURS


5. Pentru participare la concurs candidații prezintă Comisiei de concurs setul de documente potrivit pct. 4 din Comunicatul informativ. 


6. Plata de participare pentru fiecare lot expus la concurs constituie suma echivalentă a 200 USD (în lei conform cursului valutar al BNM la momentul plăţii), prin virament la contul de decontare SRL “ECO GARANT”. Destinaţia plăţii: taxa de participare la concurs.


Rechizitele bancare:


Beneficiar: SRL ,,ECO GARANT”, Cod fiscal: 1010604000624, Cod iban: MD70MO2224ASV90304407100


      BC „Mobiasbancă-OTP GROUP” S.A. filiala Edineţ, Codul băncii: MOBBMD22       


7. Ofertele de participare la concurs se prezintă în limba de stat, în plic sigilat pe adresa:


MD- 4601, or.Edineţ, str. N. Morosanu nr 6


La recepţionarea setului de documente se aplică ştampila umedă a  SRL ,,ECO GARANT” .


8. Ofertele de participare la concurs se înregistrează în ordinea primirii, indicându-se data şi ora primirii.


9. Termenul limită de recepționare a ofertelor:   23 iunie 2020, ora 17-00. 


10. Înregistrarea participanților se efectuează la data de  24 iunie 2020,  ora 1030 până la 1100.


III. ALTĂ INFORMAŢIE


11. Informația suplimentară, actele normative în vigoare despre modul de desfășurare a concursului, precum și alte documente privind concursul, pot fi solicitate la sediul întreprinderii administratoare a Parcului Industrial „EDINEŢ”, mun. Edineț str. N. Morosanu nr. 6.


Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană