Management | PI Edinet

Management

Titlul de „Parc Industrial” i s-a acordat Întreprinderii Administratoare SRL ECO – GARANT prin Hotărârea Guvernului nr.666 din 02.09.2013 cu privire la acordarea titlului de Parc Industrial.

Întreprinderea administratoare are următoarele funcții de bază:

  • Asigurarea cu energie electrică, gaze naturale, apă şi canalizare;
  • Întreţinerea utilităţilor comune;
  • Prestarea serviciilor de telecomunicaţie;
  • Curăţirea şi amenajarea teritoriului;
  • Supravegherea teritoriului parcului industrial;
  • Organizarea concursului pentru selectarea rezidenţilor.

Întreprinderea administratoare oferă și alte servicii Rezidenţilor pe principii comerciale aşa cum ar fi:

  • Închirierea spaţiilor pentru birouri şi producţie, săli de conferinţe şi protocol;
  • La necessitate, servicii de consultanţă în domeniul planificării şi dezvoltării afacerii, elaborării proiectelor, marketingului şi recrutării personalului, managementului şi transferului de cunoştinţe, auditului şi contabilităţii, etc;
  • Spații pentru co-working
  • Etc.

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană