Forumul de afaceri, Edinet 2019. Panel 3: Viziunea oamenilor de afaceri referitor la prioritățile de dezvoltare economică în mun. Edineț

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană