Al II-lea eveniment a PCSA la BUSINESS HUBul din Edineț
Al II-lea eveniment a PCSA la BUSINESS HUBul din Edineț
14.02.2019


Al II-lea eveniment a PCSA la BUSINESS HUBul din Edineț 
ANCD, AGEPI și ORIZONT 2020: ”Inovarea și creativitatea pentru dezvoltarea afacerilor” 


Al doilea eveniment de relaționare a Platformei de Cooperare și Suport în Afaceri (PCSA), a avut loc la data de 14 februarie 2019, în incinta Business HUBului din Edineț. Alături de membrii PCSA, reprezentanți ai Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD), punctelor Naționale de Contact a programului ORIZONT 2020, Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), am pus in discuție importanța si beneficiile inovațiilor și spiritului creativ în dezvoltarea unei afaceri, necesitatea protecției invențiilor, precum și am adus in prim-plan oportunitățile existente de atragere a fondurilor externe pentru dezvoltarea unei afaceri bazate pe inovații (ORIZONT 2020, COSME, ERASMUS, USAID, Echipa de susținere a micului business). 


Inițiativa a fost salutată de Primarul municipiului Edineț, Constantin COJOCARU și Director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare al Guvernului Republicii Moldova (ANCD), Dmitrii PARFENTIEV, care și-au exprimat interesul față de evenimentele organizate în cadrul PCSA, și importanța acestora pentru mediul de afacere și dezvoltarea socio-economică locală.  


Evenimentul a întrunit 27 de tineri antreprenori din raionul Edineţ, ce au obținut noi cunoștințe in domeniul inovațiilor și transfer tehnologic, care ar garanta competitivitatea produselor și serviciilor oferite de aceștia, inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale. Astfel, tinerii antreprenori s-au familiarizat cu politicile şi programele de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică, bunele practici în implementarea inovațiilor, rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri inovative. Totodată  au aflat despre rețelele existente ce oferă mai multe oportunități pentru extinderea și internaționalizarea afacerii, precum European Enterprise Network  ce facilitează stabilirea noilor cooperări B2B la nivel european, ce oferă  consultanță privind legislația europeană, standarde şi drepturi de proprietate, informații şi sfaturi practice despre reglementările şi oportunitățile pieței europene a bunurilor şi serviciilor, inclusiv despre sistemele de impozitare şi alte taxe valabile la export. 


 Un subiect important pus în discuție, a fost rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri inovative, în cadrul căruia vorbitorul Andrei Moisei (reprezentant AGEPI), a propus tinerilor antreprenori un set de  recomandări practice privind gestionarea obiectelor de proprietate intelectuală, specificul și rolul protecției acestora pe plan național și internațional, ținând cont de necesitatea dezvoltării afacerii în condițiile de concurență sporită. Evenimentul a fost finalizat cu un atelier practic privind utilizarea informației de brevet, conținute în bazele de date cu acces gratuit. 


Notă: Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului ”Edineț - Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Cu o durată de 24 de luni (08 ianuarie 2018 - 07 ianuarie 2020) și un buget total de 643 545 de euro, proiectul are drept scop să îmbunătățească capacitățile locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de noi întreprinderi în mun. Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de Nord a Moldovei. Platforma de Cooperare și Suport în Afaceri este constituită pentru consolidarea relațiilor dintre diverși actori care sprijină și îmbunătățesc mediul de afaceri din raionul Edineț, care  acționează ca un catalizator al economiei locale integrate dezvoltate cu implicarea tinerilor. Persoane de contact: Inna Stanciu, 

Coordonator de comunicare în cadrul proiectului, 

Telefon: +373 69 575 421,

e-mail: m4eg.edinet@gmail.com. 

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană