Why We | PI Edinet

De ce noi

De ce noi

 • Existența infrastructurii de sprijin pentru afaceri;
 • Spațiul inspirational pentru colaborare și networking;
 • Teritoriu amenajat şi racordat la reţelele inginereşti;
 • Condiții de muncă favorabile pentru angajatori și angajați;
 • Existența platformei de cooperare și suport în afaceri;
 • Statut de parc industrial (Legea nr 182 din 15.07.2010);
 • Aplicarea coeficientului de micșorare a tarifului pentru arenda de terenuri si spații;
 • Acces liber și locație excelentă;
 • Forța de muncă calificată;
 • Reducerea costurilor şi a timpul necesar pentru iniţierea activi tăţilor de producere;
 • Reducerea riscurilor ce ţin de activitatea economică.

Alte Facilități ale Rezidenților:

Scutire de la compensarea pierderilor cauzate...

Scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă conform Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare cumpărare a pământului;

Dreptul de a privatiza terenul proprietate...

Dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcţiilor la preţul normativ al pământului, stabilit în momentul dării acestuia în folosinţă Întreprinderii administratoare sau în arendă Rezidenţilor Parcului Industrial.

Acordarea...

Acordarea facilităţilor fiscale conform Codului fiscal.

Aplicarea de către Întreprinderea...

Aplicarea de către Întreprinderea administratoare a coeficientului de micşorare până la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului proprietate publică, stabilit conform Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

Optimizarea controalelor de stat...

Optimizarea controalelor de stat asupra activităţii Rezidenţilor Parcurilor Industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin Hotărâre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform legislaţiei în vigoare.

Alocarea, după caz...

Alocarea, după caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie din bugetul de stat, bugetul local, Fondul Naţional de Dezvoltare Regională şi alte surse;

Reducerea costurilor ce ţin de începutul...

Reducerea costurilor ce ţin de începutul activităţii de întreprinzător din contul utilizării infrastructurii inginereşti şi de comunicaţii gestionate de întreprinderea administratoare.

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană