Business Incubator | PI Edineț

Business Incubator

Incubatorul de afaceri al PI Edinet, este o instituție concepută cu scopul de a sprijini atât înfiinţarea cu succes a întreprinderilor, cât şi dezvoltarea a acestora. 

IA a fost creat in cadrul proiectului "Edinet-Pol de Crestere Economica in Regiunea de Nord a Republicii Moldova", finantat de Uniunea Europeana prin intermediul initiativei M4EG (link proiect: http://edinet.business/proiecte/7)


Forma juridică:

Incubatorul de Afaceri din Edineț (IAE) este organizat ca o subdiviziune, fără personalitate juridică, în cadrul Parcului Industrial Edineț.


Denumirea: 

Incubatorului de Afaceri a Parcului Industrial Edineț


Sediul: 

Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.  Tel: +373 68 128 114.


Durata: 

Incubatorul de Afaceri se constituie pe o perioadă nedeterminată. 


Obiectivele incubatorului de afaceri:

o Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;

o Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale;

o Consolidarea unui sector privat dinamic, capabil sa facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;

o Facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei șomajului în zonele-ţintă.


Serviciile Incubatorului de Afaceri din Edineț, sunt grupate în conformitate cu etapele ciclului de viață a companiilor beneficiare: 

A. Etapa de pre incubare- Preincubarea este de obicei termenul utilizat pentru serviciile oferite potenţialilor întreprinzători sau antreprenorilor înainte ca aceştia să-şi înceapă afacerea. Această etapă cuprinde activități care vizează sprijinirea potențialilor antreprenori în elaborarea ideilor de afaceri, a modelelor de afaceri și a planurilor de afaceri. Obiectivul este de a spori șansele antreprenorilor de a pune bazele unei afaceri în mod eficace, precum și de a trece cu succes la etapa efectivă de înființare a acesteia. Serviciile care sunt prestate, de regulă, în această etapă constau într-o primă evaluare a ideii de afacere și în îndrumarea individuală cu privire la toate aspectele legate de pregătirea elaborarea unui plan de afaceri. Rezultatul final este selecția companiilor cu o probabilitate mare de succes.

B. Etapa de Incubare- Această etapă începe odată cu înființarea efectivă a IMM-ului și se termină în momentul în care întreprinderea devine autonomă și pregătită să funcționeze independent pe piața liberă.  Etapa durează trei ani. În acest timp, incubatorul oferă acces la finanțare, formare și îndrumare pentru antreprenori, precum și la rețele de parteneri tehnologici și comerciali potențiali, spații pentru birouri și producere. Incubarea fizică-companiile sunt prezente în mod fizic în cadrul incubatorului.

C. Etapa de Post - Incubare sau IMMuri- Această etapă cuprinde activitățile desfășurate atunci când o companie a devenit independentă din punct de vedere financiar și operațional și este capabilă să își continue operațiunile fără sprijin extern. Rezidenții absolvenți pot beneficia de serviciile postincubare pe o perioadă de 5 ani


Principalele criterii de selectie a rezidentilor IA din cadrul PI sunt:

o stadiul de dezvoltare al firmei în momentul acceptării în incubator (dacă a fost constituită legal sau se află încă în stadiul de idee, dacă există deja pe piaţă şi de cât timp, ori dacă firma poate fi o divizie a unei companii existente pe piaţă de mai multă vreme);

o compatibilitatea afacerii cu tipul şi obiectivele incubatorului;

o viabilitatea tehnică/comercială a proiectului;

o potenţialul antreprenorial şi managerial al viitorului client (incubat);

o gradul de inovare al afacerii şi impactul tehnologic;

o potenţialul de dezvoltare şi impactul asupra economiei zonei în care activează firma;

o numărul de locuri de muncă create şi impactul afacerii incubate asupra societăţii în   ansamblul ei;

o acceptarea serviciilor de consultanţă oferite şi capacitatea proprie de a plăti facilităţile şi serviciile asigurate de incubator

o impactul asupra mediului – măsură în care activitatea incubata, prin atingerea potenţialului maxim de dezvoltare (tehnologii, resurse utilizate, generarea de deşeuri) afectează calitatea mediului înconjurător.


Potentiali parteneri ai IA Edineț:

o firmele incubate și IMMuri; 

o firmele potenţiale de incubat, persoane cu idei inovative, cadre didactice, studenţi etc.;

o Platforma de Cooperare și Support în Afaceri

o instituții educative

o APLuri 

o furnizorii de materiale, componente şi echipamente pentru producţie şi pentru investiţii;

o alte incubatoare naţionale şi internaţionale în vederea realizării de proiecte; cu institute de cercetare-dezvoltare colaboratoare şi societăţi comerciale furnizoare de servicii specializate (servicii, certificări, încercări şi probe); 

o persoanele responsabile în derularea contractelor pentru temele de cercetare finanţate de la bugetul de stat, pentru temele finanţate UE, cu agenţii de publicitate şi reclama și alte instituții, după ecesitate.

services

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană